KANOFERIE UDEN OPPAKNING

FAST INDKVARTERING

BAGAGE TRANSPORT

Slap a’ Turen

2 days canoeing trip without luggage

Tørring Camping & Kanoudlejning har i samarbejde lavet en unik kanoferie til dig der ønsker en ferie på Gudenåen, hvor du blot skal læne dig dig tilbage og nyde naturen og følelsen af ferie.

Kom ned i gear og nyd turen med familien, vennerne eller kæresten. Mens sørger vi for al logistik.

Din bagage står trykt og godt på Jeres indkvartering på Tørring Camping.

Slap a’ og giv dig selv lidt ekstra forkælelse – bestil morgenmad, sandwich til turen, aftensmad eller biltransport til slutdestinationen. Du kan også bestille en af vores all-inclusive pakker, hvor alle måltider er inkluderet i turens pris.

DAG 1

Ankomst til Tørring Camping. Indkvartering kan ske fra kl. 09:00

Indkvarterings muligheder på Campingpladsen er: egen vogn / telt, hytte eller udlejningsvogn

Senest ved frokosttid starter Jeres første kanodag. Turen går i dag fra Tørring til enten Åle eller Åstedbro.
En smuk sejltur igennem moseområdet, Uldum Kær.

En meget bugtede strækning med flere tilløbende bække og store rørskove. Undervejs er det muligt at holde pause ved “Verdens Ende” eller Nordkærbro, herfra er det muligt at gå en tur ud gennem det smukke kærområde, der er rigt på dyreliv ved de gamle tørvemoser.

Flere steder er der opsat fugletårne, som er et besøg værd med eller uden kikkert.

Efter aftale afhentes I sidst på eftermiddagen i Åle eller Åstedbro og køres til Tørring Camping, hvor I overnatter

DAGENS RUTE:

Tørring – Åle: 10 km.
Tørring – Åstedbro: 14 km.

DAG 2

Efter en skøn nat på Tørring Camping køres I til Åle eller Åstedbro, hvor Jeres kanotur sluttede dagen før.

I dag breder åen sig lidt op og i kan derfor sejle noget længere end første dag. Hvis I vælger at  slutte dagen i Voervadsbro, kan vi anbefale Jer at gøre stop ved Vestbirk Kraftstation eller Søbanke Bro, hvorfra det er muligt at gå op til Den Genfundne Bro. En utrolig smuk gåtur på enten 3 eller 5 km.

Aflevering af Kano på Vestbirk Camping eller Voervads Bro Teltplads skal ske senest kl. 16

Hvis I slutter i Voervadsbro, kan vi anbefale Jer et besøg på Det lille Røgeri, hvor det er muligt at spise aftensmad.
Røgeriets restaurant er dog lukket om mandagen.

DAGENS RUTE
Åle – Vestbirk: 15 km.
Åle – Voervadsbro: 24 km.
Åstedbro – Vestbirk: 11 km.
Åstedbro – Voervadsbro: 20 km.

Tørring Camping & Canoe Rental has in collaboration made an unique canoeing holiday, where you can lean back and enjoy the nature.

Relax and enjoy the trip with family or friends. While we take care of all logistics.

Your luggage is safe with us under your whole vacation.

Relax and give yourself some extra luxury – order breakfast, sandwiches for the trip, dinner or car transport to the final destination. You can also order one of our all-inclusive packages, all of which are included in the tour price.

DAY 1

Arrival at Tørring Camping. Accommodations can be made from 9 am
Accommodation options at the campsite are: own caravan / tent, cabin or glampingtent

At noon, your first canoe day starts. Today the trip goes from Tørring to either Åle or Åstedbro.
A beautiful trip through the marsh area, Uldum Kær.

A very winding stretch with several streams and historical landscape. Along the route it is possible to take a break at “The End of the World” or Nordkærbro, from here it is possible to take a walk through the beautiful histocal area, which is rich in wildlife of many different birds.

Bird towers are set up in several places in this flat area, which are worth a visit with or without a binoculars.

By appointment, pick up late in the afternoon in Åle or Åstedbro and drive to Tørring Camping, where you spend the night

TODAY’S ROUTE:

Tørring – Åle: 10 km.
Tørring – Åstedbro: 14 km.

DAY 2

After a lovely night at Tørring Camping you will drive to Åle or Åstedbro, where your canoe trip ended the day before.

Today, the river spreads up a bit and you can therefore sail a bit longer than the first day. If you choose to end the day in Vorvadsbro, we can recommend you to stop at Vestbirk or Søbanke Bridge, from which it is possible to walk up to The Uncovered Bridge. An incredibly beautiful walk of either 3 or 5 km.

Delivery of Canoe at Vestbirk Camping or Voervads Bro Tentplaats must take place no later than 4 pm

If you end up in Voervadsbro, we can recommend you a visit to the Little Smokery (Det lille Røgeri), where it is possible to eat dinner.
The restaurant is closed on Mondays.

TODAY’S ROUTE
Åle – Vestbirk: 15 km.
Åle – Voervadsbro: 24 km.
Åstedbro – Vestbirk: 11 km.
Åstedbro – Voervadsbro: 20 km.