Lille & hyggelig plads

BOOK HER
BOOK HER

Café & Isbar

Café Gudar

BOOK HER

DAGLIGVARER: 600 m.

ANDEN SHOPPING: 600 m.

PIZZARIA: 600 m.

CAFE & ISBAR: 0 m.

SVØMMEHAL: 850 m.

FITNESS: 850 m.

ULDUM KÆR: 7 km.

GUDENÅENS UDSPRING: 9 km.

VASKERI: 0 m.

FISKESØ: 10 km.

MANGE ATRAKTIONER: 20-30 MIN.

CHARMERENDE HYTTER

BOOK HER

Glampingferie

BOOK HER

MIDT I BYEN - MIDT I NATUREN

ORDENSREGLER PÅ TØRRING CAMPING

På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre. Her er de gældende ordensregler på Tørring Camping:

Campingpas / Legitimation

Campingpas kan anvendes som gyldigt ID for Jeres ophold på campingpladsen. Jeres campingpas eller anden legitimation med navn og adresse skal bruges ved indskrivning i receptionen.

Priser

Se gældende priser på vores hjemmeside: https://toerringcamping.dk

Ophold på pladsen

Lejrchefen har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges.

Vi beder om at vise hensyn til andre campinggæster og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt.

I tidsrummet kl. 23-07 er al motorkørsel forbudt og der skal være ro på pladsen.

Under opholdet skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo max 10 km/t.

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Det er tilladt at opsætte et opbevaringstelt på ca. 3 m2

Campingvognen skal være mobil, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med grønne ID-nr.

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.

Flagstænger, antenner og lignende må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

Brandværnsforanstaltninger: Afstanden imellem campingenheder skal være mindst 3 meter.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.

Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken og lignende skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem dvs. rene og ryddelige.

De opstillede affaldscontainer må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lignende. Andet affald (gl. stole, køleskabe, tæpper, fortelte m.v.) skal bortskaffes ved egen foranstaltning.

Vigtigt! Brændsels plastdunke må under ingen omstændigheder smides i affaldscontaineren. Her kan genbrugspladsen i Kalhave benyttes: Skrædderbakken 1G, 7171 Uldum.

Bil/Campingvognvask må ikke finde sted på campingpladsen.

Leg og boldspil

Tørring Camping har ingen legeplads og boldbane, men boldspil og leg foregår ved servicebygningens volleybane. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

Hunde

Hunde er velkommen på campingpladsen, men skal luftes udenfor campingpladsens arealer. Hunden skal altid være bundet eller i sikker hundegård – ved luftning skal de føres i snor. Hunden må ikke medbringes på toiletter, køkkener og andre indendørs faciliteter.
HUSK! Hundeposen til opsamling af hundens efterladenskaber. For at undgå lugtgener på campingpladsen skal hundeposer med efterladenskaber altid smides i den store grønne affaldscontainer.

Alkohol

Alkohol skal nydes på enheden og er ikke tilladt på pladsens fælles arealer ej heller i køkkenet og toiletbygninger. Lejrchefen kan dog dispensere for at der nydes et glas vin eller øl i forbindelse med spisning ved spisebordet i køkkenet, her er det vigtigt at der tages hensyn til andre køkkenbrugere.

Man må ikke færdes på pladsen, hvis man er beruset i et sådant omfang, at andre campister ikke kan holde deres ferie trygt og uforstyrret. I Caféen og på Terrassen og kan der nydes alkohol, som er købt i cafèen. Lejrchefen kan altid dispensere for reglerne i forbindelse med arrangementer og lignende.

Afrejse

Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø.

Med mindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din plads være ryddet og rengjort senest kl. 12:00 (Hytte kl. 10:00) af hensyn til nyankomne gæster.

Ansvar

Tørring Camping påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være øjeblikkelig bortvisning fra pladsen.

Sæsonpladser

For campinggæster, der med Tørring Camping har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning eller ID-nr. Reglerne er sædvanligvis indarbejdet i lejeaftalen om sæsonpladsen, men de vil ligeledes kunne udleveres ved henvendelse til Receptionen.