INFORMATIONER COVID-19:

Tørring Camping er en meget lille campingplads med renoverede faciliteter fra 2019.
Vi agter altid at vores faciliteter fremstår rene og indbydende og vi passer ekstra godt på Jer herunder covid-19 pandemien.

Vores toiletter, bad og køkken bliver derfor holdt ekstra godt rent og bliver desinficeret flere gange dagligt under Jeres ophold.

Udenfor alle døre er der håndsprit til brug for pladsens gæster.

I køkken samt på toiletter og baderum forefindes der desinfektionsmiddel og vi appellerer alle til at tørre af før og efter ens besøg på området.

Ligeledes beder vi alle gæster om at komme at fortælle, hvis nogle forhold skal ændres eller ikke lever op til denne beskrivelse.

Udenfor toilet/baderum hænger en snor, hvorpå man sætter en klemme når man går ind og tager den af igen når man går ud. Så er vi sikret at der ikke er for mange i rummene adgangen.

Vi takker for jeres forståelse og opfordrer alle til at passe på jer selv og hinanden. Så sørg for en god håndhygiejne, holder afstand og benyt hovedsageligt toilettet i jeres egen vogn.

Vi glæder os til at byde Jer velkommen til et trygt ophold på Tørring Camping.

Betina & Flemming
Værter

COVID-19 INFORMATIONS

Tørring Camping is a very small campsite with renovated facilities from 2019.
We always intend that our facilities appear clean and we take extra good care of you under the Corona pandemic.

Our toilets, showers and kitchens are therefore kept extra well clean and are disinfected several times a day during your stay.

Outside all doors there is hand disinfection for our guests.

In the kitchen, toilets and bathrooms there is a disinfectant and we all appeal to wipe before and after your visit to the area.

We ask all guests to come and tell us if any conditions need to be changed or don’t live up to this description.

Outside the toilet / bathroom hangs a string, on which you put a clamp when you go in and take it off again when you go out. Then we are assured that there are not too many in the rooms at the same time.

We thank you for your understanding and encourage everyone to take care of yourself and each other. So ensure good hand hygiene, keep your distance and mainly use the toilet in your own caravan.

We look forward to welcoming you to a safe stay at Tørring Camping.

Betina & Flemming
Hosts