Lille & hyggelig plads

BOOK HER
BOOK HER

Café & Isbar

Café Gudar

BOOK HER

DAGLIGVARER: 600 m.

ANDEN SHOPPING: 600 m.

PIZZARIA: 600 m.

CAFE & ISBAR: 0 m.

SVØMMEHAL: 850 m.

FITNESS: 850 m.

ULDUM KÆR: 7 km.

GUDENÅENS UDSPRING: 9 km.

VASKERI: 0 m.

FISKESØ: 10 km.

MANGE ATRAKTIONER: 20-30 MIN.

CHARMERENDE HYTTER

BOOK HER

Glampingferie

BOOK HER

MIDT I BYEN - MIDT I NATUREN

CAMPING

Bo i egen campingvogn, autocamper eller telt  på Tørring Camping.
Campingpladsen er beliggende i et smukt naturområde lige op ad Gudenåen, hvor du kan slappe af og nyde de skønne omgivelser.
På Tørring Camping er der plads til alle, store som små, som vil nyde glæden ved vand, skov, dyreliv og planteliv, alene eller i fællesskab.

Tørring Camping ligger desuden midt i byen, så man kan gå til sine indkøb.

STANDARDPLADSER

Alle vores standardpladser er min. 100 m2 store, og er enten åben til nabo eller separate båse med hæk. Alle er beliggende i dejlige rolige omgivelser. Mange med god mulighed for læ og skygge fra vores gamle høje træer. Der er strømtilslutning på alle vores standardpladser.

UDSIGTSPLADSER

Vores udsigtspladser ligger direkte ned til  eller med udsigt til Gudenåen. Gode store pladser, hvor den yderste del skråner ned mod Gudenåen. Meget store vogne eller vogne med meget stort fortelt er ikke velegnede til disse pladser. Der er strømtilslutning på alle vores udsigtspladser.

TELTPLADS 

Vores teltplads er beliggende nederst på vores campingplads. Det er gode og skyggefyldte pladser i nærheden af vores bålplads og shelter. Pladsen er ideel, hvis du ønsker fred og ro. Der er borde og bænke i forbindelse med bålstedet. Der skal være min. 3 m. mellem alle opsatte telte på pladsen og pladserne kan ikke reserveres. Kommer du med egen kano eller kajak, har vi ligeledes en plads direkte ved Gudenåen. Der kan tilkøbes adgang til strøm på de fleste af vores teltpladser.

AUTOCAMPERPLADSER

Bo direkte ved vores servicebygning på vores nyetablerede autocamperplads. Vær opmærksom på, at pladsen ligger lige overfor en offentlig kanoplads, så i perioden fra midt juni til midt august, vil der her være en del aktivitet om formiddagen. Prisen inkluderer deponering af spildevand samt opfyldning af drikkevandstanken. Der er mulighed for tilslutning til el på pladserne.

STANDARD PLADS

UDSIGTS PLADS

TELT PLADS

VELKOMMEN

Stay in your own caravan, motorhome or tent at Tørring Camping.
The campsite is located in a beautiful nature area right up the Gudenå River, where you can relax and enjoy the beautiful surroundings. At Tørring Camping there is room for everyone, large or small, who will enjoy the river, forest, wildlife and plant life, alone or in company with a friend.

Tørring Camping is also in the middle of the city Tørring, so you can go shopping.

STANDARD PITCH

All of our standard pitches are at least 100 m2 and either open to neighbors or separate pitches with hedge. All are located in lovely quiet surroundings.

All standard pitches have power connections.

PITCH WITH RIVERVIEW

Our vantage points are located directly beside, or overlooking the Gudenå river. Good big pitches, but the outer part slopes down towards the River. So very large caravans or motorhomes with very large tents are not suitable for these places.

All our riverview pitches have power connections.

PITCH FOR TENTS ONLY

Our tent sites are located at the bottom of our campsite, good and shaded tent sites near our campfire and shelters. The space is ideal if you want a peace and quiet holiday. There are tables and benches at the campfire site. There must be at least 3 meters Between all tents at the tent sites, and the sites cannot be reserved. If you bring your own canoe or kayak, we also have a place directly by the Gudenå river.

Access to power can be purchased at most of our tent sites

PITCH FOR MOTORHOMES ONLY

Stay directly by our service building on our newly established motorhome pitches. Be aware that the pitches are just opposite a public canoe site, so in the period from the mid-June to mid-August, there will be some activity in the morning. The price includes the disposal of waste water as well as the filling of the drinking water tank.

There is also a possibility of electricity in these pitches.