Lille & hyggelig plads

BOOK HER
BOOK HER

Café & Isbar

Café Gudar

BOOK HER

BACK TO BASICS

BOOK HER

DAGLIGVARER: 600 m.

ANDEN SHOPPING: 600 m.

PIZZARIA: 600 m.

CAFE & ISBAR: 0 m.

SVØMMEHAL: 850 m.

FITNESS: 850 m.

ULDUM KÆR: 7 km.

GUDENÅENS UDSPRING: 9 km.

VASKERI: 0 m.

FISKESØ: 10 km.

MANGE ATRAKTIONER: 20-30 MIN.

- Meget mere for pengene

MORGENMAD

BOOK HER

CHARMERENDE HYTTER

BOOK HER

Glampingferie

BOOK HER

Vi glæder os til at se Jer

We are looking forward to see you

BOOK HER

ARRANGEMENTER 2020

Events at the campsite during the season

STANDERHEJSNING

Lørdag den 28. marts kl. 9-11

Flaget hejses for første gang i 2020
Kom og syng flaget til tops

efterfølgende serveres gratis kaffe og morgenbrød i caféen.


GRISEFEST

Lørdag den 16. maj kl. 17-23

Campingmutter har fødselsdag og det skal fejres

Derfor inviteres I alle til Grisefest på Tørring Camping

En sjov og fornøjelig aften med helstegt pattegris, sangria og store fadøl.

Festlige indslag med syng-med-sange, campingmutters helt eget one man show, konkurrencer og meget meget mere.

Pris:
Voksne: 175 kr.
Medlemmer: 95 kr.
Børn under 12 år: 95 kr.


GUDENÅENS DAG

Søndag den 7. juni kl. 10 – 16

Kl. 10 – 16: Kunsthåndværkermarked
Kl. 11 – 12: Indvielse af Pladsen nye Gudar Skulptur og prøvesmagning af Gudars Rom
kl. 11.15 – 12: Gudars Skovløb
Kl. 12 – 13: Elsa McTaggart Band spiller i Tipien
Kl. 13 – 14: Gudars Anderally
Kl. 14 – 15: Gudar Skovløb
Kl. 15 – 16: Sønderjysk Kagebord i Tipien (65 kr)
Kl. 15 – 16: Elsa McTaggart Band i Tipien

GRATIS ENTRE


SÆSONSTART PÅ GUDENÅEN

Tirsdag den 16. juni kl. 8-10

Sejlads på den populære strækning af Gudenåen fra Tørring til Mossø. Sejltilladelser fra 16/6 2018 sikrer at miljøet og dyrelivet på denne strækning tilgodeses til fremtidige generationer.

Vi serverer gratis morgenkaffe til alle de morgenfriske, der ønsker at hygge sig ved åen og se de første sejle afsted.


AFSLUTNINGSFEST OG STANDERSTRYGNING

Lørdag den 17. oktober kl. 16 – 23

Pladsen lukker ned for sæson 2020 med manér

Kl. 16:00 Standerstrygning med efterfølgende Gudar Lagkage
Kl. 17-20: Hyggemusik
Kl. 17-23: Fri bar og isbar (alle rester skal væk)
Kl. 18:00 Buffet med alt hvad vi kan finde i frysere, køleskabe m.m.
Kl. 19:00 Årets takketale fra Campingmutter & Campingfatter
Kl. 20-23: Livemusik & Dansk

Pris
Ikke medlemmer: 395 kr.
Medlemmer: 250 kr.
Frivillige i foreningen: Gratis

Prisen inkluderer:

  • Eftermiddagskaffe og kage
  • Aftenbuffet
  • Fri bar og isbar
  • Livemusik
  • En super hyggelig og festlig aften

SEASON OPENING

Saturday, March 28, at 9 am – 11 am

The flag will be hoisted for the first time in 2020
Come and sing the flag to the top

afterwards free coffee & breakfast is served in the café.


SPANISH FIESTA

Saturday, May 16, at 5 pm – 11 pm

It is the Campinghosts birthday and it should be celebrated

That’s why you are all invited to a spanish fiesta at Tørring Camping

A fun and enjoyable evening with roasted pork, sangria and large draft beers.

Festive features with sing-along songs, The campinghost  all on her own one man show, competitions and much more.

Price:
Adults: DKK 175,-
Members of our union:  DKK 95,-
Children under 12: DKK 95,-


THE CELEBRATION OF OUR RIVER GUDENÅEN

Sunday, june 7, at 10 am – 4pm

Kl. 10 – 16: Craft Market
Kl. 11 – 12: Inauguration of the site new Gudar Sculpture and tasting of Gudars Rome
pm. 11.15 – 12: Gudar Forest Run
Kl. 12-13: Elsa McTaggart Band plays in the Tipi
Kl. 13-14: Gudars Duckrally
Kl. 14 – 15: Gudar Forest Run
Kl. 15 – 16: Large table with 21 different Cakes in Tipi (DKK 65,-)
Kl. 15 – 16: Elsa McTaggart Band in Tipi

FREE ENTRY


CANOEING SEASON START

Tuesday, June 16 at 8 am – 10 am

Sailing on the popular stretch of Gudenåen from Tørring to Mossø. Sailing permits from 16/6 2018 ensure that the environment and wildlife on this stretch are taken into account for future generations.

We serve free morning coffee


SEASON ENDING PARTY

Saturday, October 17 at 4 pm – 11 pm

The campsite closes for season 2020 with manners

Kl. 16:00 We take the flag done for the last time this year + afternoon coffee with Gudar Cake
Kl. 17-20: Dinnermusic
Kl. 17-23: Free bar & ice cream bar
Kl. 18:00 Buffet with everything we can find in freezers, refrigerators etc.
Kl. 19:00 Thank you speech from the Campinghosts
Kl. 20-23: Live Music & Dance

Price
Non-members: DKK 395,-
Members: DKK 250,-
Volunteers in the Association: Free

The price includes:

  • Afternoon coffee and cake
  • Evening buffet
  • Free bar & ice cream bar
  • Live music